ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Υποστηρίζονται 21 Μονάδες Εντατικής Παιδιών και Νεογνών σε 11 Πανεπιστημιακά και Κρατικά Νοσοκομεία της χώρας.
Για την υλοποίηση των στόχων έχουν γίνει μέχρι σήμερα τα ακόλουθα έργα:
Η ΠΝΟΗ έχει δημιουργήσει και εξοπλίσει

 • Τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, (2013).

  Μονάδα Εντατικής Θεραπειας Παιδιών Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης

 • Τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Παιδιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, (2003).

  Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Παιδιών Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

 • Τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Έργο της ΠΝΟΗΣ και της Ένωσης «Μαζί για το παιδί», (2007).

  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιών Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

 • Ανακαίνισε και εξόπλισε πλήρως τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το Νεφρολογικό Τμήμα και την Αλλεργιολογική/Ανοσολογική Μονάδα Παιδιών του νοσοκομείου Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα.

  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

  Νεφρολογική Μονάδα Παιδιών Νοσοκομείου Π. & Α. Κυριακού

  Νεφρολογική Μονάδα

  Αλλεργιολογική Μονάδα Νοσοκομείου Π. & Α. Κυριακού

  Αλλεργιολογική/Ανοσολογική Μονάδα