Συμμετοχή σε Χριστουγεννιάτικα Bazaar

Συμμετοχή της «ΠΝΟΗΣ» μαζί με άλλα Σωματεία στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Eurobank στις 8 & 9 Δεκεμβρίου καθώς και της Εταιρείας Price Waterhouse Coopers (PWC) στις 15 Δεκεμβρίου.

Related Post