Μάθημα A’ Βοηθειών σε νήπια!

Το Σωματείο μας πέρα από τα σεμινάρια CPR & A’Βοηθειών για ενήλικες που διοργανώνει από το 1996, πραγματοποιήσε για πρώτη φορά μάθημα Α’ Βοηθειών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με σκοπό να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε διάφορες περιπτώσεις ατυχημάτων όπως ρινορραγία, καρούμπαλο, κ.α. αφού τα μικροατυχήματα στο σπίτι ή έξω συμβαίνουν συχνά. Η παιδαγωγική προσέγγιση των εννοιών των πρώτων βοηθειών έγινε με ευχάριστο τρόπο,  ενώ μέσα από την πρακτική άσκηση και την ενεργό συμμετοχή και εξοικείωση τους με το υλικό (π.χ. γάζες, επιδέσμους, χανζαπλάστ) τα παιδιά βιώνουν τη χαρά της γνώσης και την αίσθηση της προσφοράς και ουσιαστικής βοήθειας στο συνάνθρωπο.

Related Post