Γεύμα “ΠΝΟΗΣ” στον ‘Ομιλο Αντισφαιρίσεως Αθηνών

Το Σωματείο «ΠΝΟΗ» διοργάνωσε γεύμα για τα τακτικά & δόκιμα μέλη του στον ‘Ομιλο Αντισφαιρίσεως Αθηνών την Παρασκευή 20 Μαΐου.

Related Post