ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣΟ COVID-19? ΓΙΝΕ ΔΟΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ!

Οι ασθενείς που έχουν αναρρώσει από την νόσο COVID-19 μπορούν να βοηθήσουν στην θεραπεία βαρέως πασχόντων ασθενών από την ίδια νόσο.

Έως σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία για την λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-COV-2. Ωστόσο υπάρχουν ενθαρρυντικά δεδομένα από διάφορες κλινικές μελέτες ότι η χορήγηση πλάσματος από άτομα που έχουν αναρρώσει από COVID-19 μπορεί να αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία. Το πλάσμα των ατόμων που έχουν αναρρώσει περιέχει τα ειδικά αντισώματα κατά του ιού, που μπορούν να ενισχύσουν τον οργανισμό των βαρέως πασχόντων ασθενών στην αντιμετώπιση της λοίμωξης. Γίνεται λοιπόν εντατική έρευνα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα σε ολόκληρο τον κόσμο για να διαπιστωθεί εάν η χορήγηση αντισωμάτων (πλάσμα από αναρρώσαντες) μπορεί να μειώσει τη νοσηρότητα ή/και να αποτρέψει τον θάνατο από COVID-19.

Η συλλογή του πλάσματος από αναρρώσαντες γίνεται σε επιλεγμένα Νοσοκομεία που συμμετέχουν στην διεθνή έρευνα εφαρμόζοντας τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Για να μπορεί κανείς να γίνει δότης πλάσματος θα πρέπει να έχει διαγνωστεί με την νόσο COVID-19 τεκμηριωμένα με εργαστηριακό έλεγχο και να έχει αναρρώσει πλήρως τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την προσφορά πλάσματος. Θα πρέπει ακόμη να πληροί τα κριτήρια καταλληλόλητας αιμοδότου και να έχει δύο αρνητικά αποτελέσματα με τον μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 προκειμένου να ενταχθεί στο πρωτόκολλο προσφοράς πλάσματος για την νόσο COVID-19.

Όποιος έχει αναρρώσει από την νόσο COVID-19 και επιθυμεί να γίνει δότης πλάσματος μπορεί να απευθυνθεί σε ένα από τα εξής Νοσοκομεία:

Νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Αγιος Σάββας»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών