Δωρεά από βάπτιση

Αυξάνονται οι ιδιώτες υποστηρικτές μας που με ευκαιρία ένα ευτυχισμένο γεγονός της ζωής τους, όπως ο γάμος και η βάπτιση ενός παιδιού, προτείνουν σε συγγενείς και φίλους να κάνουν δωρεά στην «ΠΝΟΗ». Τους ευχαριστούμε πολύ όλους. Σε μία βάπτιση η ανταπόκριση ήταν τόσο εντυπωσιακή, που συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό ποσόν με το οποίο καλύφθηκε η προσφορά δύο μηχανημάτων υποβοήθησης της αναπνευστικής λειτουργίας στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Συγκινητικό

Related Post