Δωρεά από Μαθητική Κοινότητα Γυμνασίου Σχολής Μωραΐτη

Η Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου Σχολής Μωραΐτη, συγκινητικός υποστηρικτής της «ΠΝΟΗΣ», θα προσφέρει μέρος των εσόδων από την πώληση ημερολογίων 2022.

Related Post