ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το 7o Παγκόσμιο Συνέδριο Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 4-7 Μαίου 2014. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Ιωάννης Παπαδάτος παρουσίασε τους στόχους και τα επιτεύγματα της ΠΝΟΗΣ.